Utunbu – what’s new? what’s different?

Ubuntu is a community developed, Linux-based operating system that is perfect for laptops, desktops and servers. It contains all the applications you need – a web browser, presentation, document and spreadsheet software, instant messaging and much more.

Ubuntu (phát âm IPA /ùbúntú/) là một bản phân phối Linux chủ yếu dành cho máy tính để bàn dựa trên Debian GNU/Linux. Nó được tài trợ bởi Canonical Ltd (chủ sở hữu là Mark Shuttleworth); tên của bản phân phối đại thể bắt nguồn từ quan niệm “ubuntu” của Nam Phi, “con người hướng đến con người”. Nó được phát hành khoảng mỗi 6 tháng – thường xuyên hơn Debian – một thời gian ngắn sau mỗi phiên bản GNOME mới. Nó có ưu điểm là dễ sử dụng hơn Debian. Tiện ích sudo được dùng cho việc truy cập của người quản lý.

Ubuntu phiên bản 6.06 LTS, tên mã là “Dapper Drake”, được phát hành vào ngày 1 tháng 6 năm 2006, và sẽ được hỗ trợ trong 3 năm cho máy tính để bàn và 5 năm cho máy chủ, thay vì chỉ 18 tháng như thường lệ. Ubuntu hướng đến việc chỉ dùng phần mềm miễn phí để cung cấp một hệ điều hành ổn định được cập nhật cho người dùng trung bình. Ubuntu có một cộng đồng người dùng và hỗ trợ năng động.

KubuntuXubuntu là các dự án con của dự án Ubuntu, hướng tới việc kết hợp giao diện KDEXfce với phần lõi của Ubuntu. Edubuntu là một dự án con chính thức “được thiết kế cho môi trường trường học, và có thể hoàn toàn phù hợp cho trẻ em dùng trong gia đình.”

I have started to use Linux flatform. It looks cool and completely not as boring as Windows.

A typical display of Ubuntu

I learnt about Linux when I was school but I did not try it on my laptop. Thanks to anhBenoit, my boss, I can try and play with it. I have not known yet if I will use it for good. However, so far, it has been good enough.

I can type Vietnamese, watch DVD, download stuffs on Internet quickly; Open Offices is helpful as much as Window Offices. Well, the basic stuffs have been set up on my laptop.

I will find out if there is any troubles with this flatform or not… spywares, virus, adwares, or anything like that.

I also read books about Linux again. I need to review my poor knowledge of Linux LOL

Linux

Ubuntu desktop on my laptop

4 thoughts on “Utunbu – what’s new? what’s different?

  1. i have heard about Linux years ago, but don’t have a chance to use it. I use MS but I think the system MS it not fair to the other systems….may be i get a tick from you both to take the new way.. Linux

  2. Sort of. I’m using Linux Mint for 5 months. In my other system I have installed Ubuntu 7.04 for a year, but seldom used.

Tell me what you think...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s